FLOATING MILLS

A koncepció a gazdasági, természetvédelmi és szociális kutatások alapján egy életminőség javulását előidéző beavatkozások keresését, azok összefűzését tűzi ki céljául, amelyek minimális eszközökkel, és a helyi lehetőségek maximális kihasználásával valósulhatnak meg a magyarországi árterületek mentén élők számára.

A katalógus kínálta lehetőségeket illusztrálva, a terv részét képezi az uszadék fafeldolgozó úszó telepének terve. A Tiszai ártérre, az adott térségre nézve a többi javasolt funkció, mint például a gyümölcs-, illetve halfeldolgozó üzemek is átgondolt konstrukció. Az eddig problémás hulladékként kezelt, ingyen érkező nyersanyag és a vízi energia szerencsés fúziójára tett javaslat: a folyóban akadályokat és torlaszokat képező szerves hulladék olyan kiapadhatatlan és folyamatosan megújuló erőforrás (különösen árvizek idején), amely kis ráfordítással a helyi munkaerőre építve megoldhatja, vagy legalábbis nagyban javíthatja a térség egyik jelentős és visszatérő problémáját, a téli fűtőanyag hiányát és munkanélküliséget is jó irányban befolyásolja.

A javaslat egy új, élő, gazdaságilag profitáló, önellátó viszonyrendszer alapjait vetíti elénk, pusztán a meglévő potenciálok által, és nem egy kiszámíthatatlan, víztől való merev elhúzódás helyett, hanem annak (újra) megismerésével és azok változásaival együtt élve.